Home

De doelstelling van de stichting:
Het doen bieden van humanitaire hulp in de meest brede zin van het woord trachtens het ondersteunen van Steunfondsen en instellingen op protestants-christelijke grondslag ( niet op het gebied van Welzijnszorg ).

Beleidsplan:
De stichting streeft een zodanige fasering in de besteding van haar vermogen na dat dit vermogen binnen vijf jaren of indien nodig zoveel langer na de oprichtingsdatum in zijn geheel is besteed en overgegaan kan worden tot ontbinding van de stichting.

Huidige bestuurssamenstelling
Dhr. F.Wessels-- voorzitter
Dhr. H.Brinkman—secretaris / penningmeester
Dhr. H.C.Mann.

Beloning bestuurders:
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Gemaakte onkosten:
indien nodig van toepassing.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De activiteiten omvatten het begiftigen van instellingen die door het bestuur van de stichting als zodanig zijn aangemerkt. Zie ook uitgevoerde donaties.

Geldmiddelen:
Het door Everdina Brinkman nagelaten vermogen.
 

De Stichting heeft de ANBI status toegekend gekregen vanaf 13-12-2014 met bekendmaking op 21-07-2015

 

Rechtsvorm:
Stichting

Naam:
Everdina-Stichting

Vestigingsplaats:
Dieren-gem. Rheden

RSIN:
854842536

Oprichtingsdatum:
13-01-2015

Kamer van Koophandel nummer:
62500805

Postadres:
Hans Brandts Buyslaan 10
6952 BK Dieren

email adres:
brinkman.kit@chello.nl